Miljöcertifiering

FSC logo stående    skogmiljo    skogsbild

För oss på Tylöskog är det självklart att sträva efter ett hållbart och miljövänligt skogsbruk. Vi är FSC® certifierade och vi arbetar ständigt med att utveckla miljötänkandet både hos oss själva och hos våra leverantörer.
Vi ser mycket allvarligt på företag och personer som försöker utnyttja skogens resurser på ett illegalt, oetiskt eller på ett slösaktigt sätt, och det innebär naturligtvis att vi inte handlar med sådana företag.

Därför handlar inte med skog/virke/ved från: (på engelska)

We will not do business with wood that comes from:

–          Illegally harvested wood

–          Wood harvested in violation of traditional and civil rights

–          Wood harvested in forests where high conservation values are threatened by management activities

–          Wood harvested in forests being converted to plantations or non- forest use

–          Wood from forests in which genetically modified tress are planted

Vi har inte bara tänkt oss att leva av skogen i många år till, vi bryr oss faktiskt också!

Våra FSC certifikat är DNV-COC-000154 och DNV-CW-000154.

Klicka här för att se våra certifikat.