Våra råvaror

Tylöskog levererar årligen en halv miljon kubikmeter ved inom de tre produktgrupperna biomassa, massaved och timmer. Leveranserna sker till Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland där kunderna är både värmeverk, massaproducenter och sågverk.

Stamvedsflis ger mindre krångel

Tylöskogs sållade stamvedsflis är oftast ett bättre alternativ än skogsflis (grot, grenar och toppar). Dels är det en logistisk dröm att arbeta med samt ger inte upphov till onödiga och kostsamma driftsstopp. Flisbitarna är ca 40 mm och kommer från hel stam.

Varför välja Tylöskog som leverantör

Frågar du Tylöskogs kunder varför man valt oss som leverantör får du svaret: leveranssäkerhet och flexibilitet. Men det är också så vi angriper varje leverans, din tid är viktigare än vår.

I alla leveranser arbetar Tylöskog enligt två grundprinciper, Spot-laster eller längre kontrakt. På kundlistan hittar du bl. a. de svenska företagen Södra, SCA och BillerudKorsnäs men även svenska, danska, finska och tyska större värmeverk.

[wpcol_1third id=”” class=”” style=””]

Timmer

Energived

[/wpcol_1third] [wpcol_1third id=”” class=”” style=””]

Massaved 

Massaved - Barr

[/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id=”” class=”” style=””]

Biomassa

ravaror

[/wpcol_1third_end]